نرخ

قیمت فلزات رنگین در هفته دوم دی ماه ۱۳۹۷(آزمایشی)

By دی ۱۴, ۱۳۹۷ No Comments
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...

روز هفته

تاریخقیمت

شنبه

هشتم دی ماه۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان

یک شنبه

نه دی ماه

۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان

دو شنبهده دی ماه

۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان

سه شنبه

یازدهم دی ماه۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان
چهارشنبهدوازدهم دی ماه

۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان

پنج شنبهسیزدهم دی ماه

۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان