آذر ۲۲, ۱۳۹۸

نرخ یورو – ملی

۱۴,۲۰۰
آذر ۲۲, ۱۳۹۸

نرخ روی

۲,۲۶۰٫۸
آذر ۲۲, ۱۳۹۸

نرخ قلع

۱۷,۱۷۷٫۵
آذر ۲۲, ۱۳۹۸

نرخ دلار – ملی

۱۲,۹۰۰
آذر ۲۲, ۱۳۹۸

نرخ نیکل

۱۴,۰۱۲٫۵
آذر ۲۲, ۱۳۹۸

نرخ سرب

۱,۹۲۸٫۰
آذر ۲۱, ۱۳۹۸

نرخ مس

۶,۱۰۳٫۵
آذر ۲۱, ۱۳۹۸

نرخ آلومینیوم

۱,۷۶۴٫۸
آذر ۵, ۱۳۹۸
مس در کشاورزی

نقش و کاربرد مس در کشاورزی

نقش وکاربرد مس در کشاورزی مس به عنوان یک ماده ی مغذی اساسی شناخته می شود. همچنین به عنوان یک ماده ی حیاتی برای رشد بهتر بافت های زنده در گیاهان و دیگر جانداران محسوب می شود. غنی سازی خاک های کشاورزی به وسیله ی مشتقات مس نقش بسزایی در صنعت کشاورزی ایفا می کند. برای آشنایی هر چه بیشتر […]