صفحه ارت مس

صفحه مسی از لوازم چاه ارت محسوب می شود که نقش هادی الکتریسیته را داشته و می تواند جریان الکتریکی را به زمین منتقل کند. در واقع جریان های بار اضافه از دستگاه های الکترونیکی گرفته می شود و از طریق سیم ارت و نهایتا صفحه ارت به زمین می رسد در نتیجه خطر برق گرفتگی و آسیب از افراد و دستگاه های الکترونیکی دور می شود.

مهم ترین کاربرد صفحه های مسی که در ساخت آنها مس با خلوص بالا به کار رفته است ، استفاده به عنوان هادی ارت یا الکترود صفحه ای می باشد در نتیجه باید بعد از حفر گودال این صفحه به صورت عمودی داخل گودال قرار گیرد و بار اضافه را به زمین برساند.

هرچه درصد خلوص مس ، ابعاد صفحه و ضخامت صفحه مس بیشتر باشد تاثیر صفحه و کاربرد بیشتری دارد. بیشترین خلوص مس در بین تمام تولید کننده های صفحه مس در کشور متعلق به صفحه مس تولید شده توسط شرکت صنایع مس شهید باهنر با خلوص بیش از۹/۹۹ درصد مس می باشد.

صفحه های مس باهنر فقط در دو ضخامت ۳ و ۵ میلیمتر(در برخی موارد ۴ میلیمتر) و تنها در ابعاد ۶۶×۶۶ سانت موجود می باشد (به این نکته توجه کنید که سایر ابعاد موجود در بازار به هیچ عنوان تولید شرکت باهنر نمی باشند).

ضخامت ورق برنج و کویل برنجقیمت ورق برنج و کویل برنج
ورق برنج و کویل برنج (70B) - ضخامت ۰/۴ تا ۲ میلیمتر280,000 تومان
ورق برنج و کویل برنج (65B) - ضخامت ۶ تا ۱۵ میلیمتر280,000 تومان
ورق برنج و کویل برنج (65B) - ضخامت ۰/۳ تا ۵ میلیمتر 270,000 تومان
ورق برنج و کویل برنج - ضخامت ۰/۰۵ و ۰/۱ و۰/۲تماس گرفته شود(ترجیحا پیام واتساپ)
نوار برنج ، نوارمسی، نوار استیل تماس گرفته شود(ترجیحا پیام واتساپ)

در اجرای سیستم ارتینگ یکی از مشکلات، قیمت بالای مس مورد نیاز می باشد که معمولا مجریان و پیمانکاران با کوچک تر کردن ابعاد وکم کردن ضخامت صفحه ارت و زیر پا گذاشتن استانداردهای لازم و ضروری، به طور غیر اصولی اقدام به کاستن هزینه ها می نمایند.


صفحه های مسی تولیدی سایر شرکت ها (غیر باهنر) با درصد خلوص مس کمتراز ۹۸درصد با ابعاد های ۷۰×۷۰ ، ۶۶×۶۶، ۶۰×۶۰ ، ۵۰×۵۰ ،۴۰×۴۰ و ۳۰× ۳۰ تولید میشوند.


ضخامت صفحات تولیدی شرکت های غیر باهنر از ۲ الی ۵ میلیمتر متغیر است.


تنها مزیت صفحه های غیر باهنر فقط هزینه و قیمت کمتر آنهاست. وگرنه از لحاظ کیفیت به هیچ عنوان با صفحه های تولیدی باهنر قابل مقایسه نمی باشند.

سوالات

سوالات متداول مشتریان ما

صفحه مسی از لوازم چاه ارت محسوب می شود که نقش هادی الکتریسیته را داشته و می تواند جریان الکتریکی را به زمین منتقل کند. در واقع جریان های بار اضافه از دستگاه های الکترونیکی گرفته می شود و از طریق سیم ارت و نهایتا صفحه ارت به زمین می رسد در نتیجه خطر برق گرفتگی و آسیب از افراد و دستگاه های الکترونیکی دور می شود.

صفحه های مس باهنر فقط در دو ضخامت ۳ و ۵ میلیمتر(در برخی موارد ۴ میلیمتر) و تنها در ابعاد ۶۶×۶۶ سانت موجود می باشد (به این نکته توجه کنید که سایر ابعاد موجود در بازار به هیچ عنوان تولید شرکت باهنر نمی باشند)
مهم ترین کاربرد صفحه های مسی که در ساخت آنها مس با خلوص بالا به کار رفته است ، استفاده به عنوان هادی ارت یا الکترود صفحه ای می باشد در نتیجه باید بعد از حفر گودال این صفحه به صورت عمودی داخل گودال قرار گیرد و بار اضافه را به زمین برساند.
برای استعلام قیمت صفحه ارت مس کافی است با کارشناسان بازار فلز تماس بگیرید