تیر ۲۴, ۱۳۹۹

نرخ پوند – ملی

۲۹۶,۳۶۰
تیر ۲۴, ۱۳۹۹

سکه امامی

۱,۰۵۵,۷۳۰
تیر ۲۳, ۱۳۹۹

نرخ دلار – ملی

۲۲,۷۵۰
تیر ۲۳, ۱۳۹۹

نرخ یورو – ملی

۲۵,۰۵۰
خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

طلا ۱۸ عیار

۷۹۰,۹۰۰
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

گرم طلا

۲۰,۲۰۰