فروردین ۱۹, ۱۳۹۹

نرخ آلومینیوم

۱,۴۸۰٫۸
فروردین ۱۹, ۱۳۹۹

نرخ نیکل

۱۱,۴۳۷٫۵
فروردین ۱۹, ۱۳۹۹

نرخ سرب

۱,۷۳۲٫۳
فروردین ۱۹, ۱۳۹۹

نرخ روی

۱,۹۳۳٫۵
فروردین ۱۹, ۱۳۹۹

نرخ قلع

۱۴,۶۷۵٫۰
فروردین ۱۹, ۱۳۹۹

نرخ مس

۵,۰۳۷٫۳
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

نرخ دلار – ملی

۱۵,۷۰۰
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

نرخ یورو – ملی

۱۷,۱۰۰
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

۱۳,۱۵۰
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

۱,۲۹۴٫۴۵
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

۱,۲۹۴٫۴۵
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

۱,۳۱۶٫۴۵
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

۱,۳۱۶٫۴۵
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

طلا

۱,۳۱۶٫۴۵
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

طلا

دی ۲۳, ۱۳۹۷

قیمت فلزات رنگین در هفته دوم دی ماه ۱۳۹۷-نسخه نهایی

ورق و کویل مس ضخامت ۰٫۱ و ۰٫۱۵ و ۰٫۲ ضخامت ۰٫۳ و ۰٫۴ میلیمتر ضخامت ۰٫۵ تا ۱۰ میلیمتر شنبه ۸۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۷۴۰۰۰ یک شنبه ۸۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۷۴۰۰۰ دوشنبه ۸۱۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۷۵۰۰۰ سه شنبه ۸۱۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۷۵۰۰۰ چهارشنبه ۸۱۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۷۵۰۰۰ پنج شنبه ۸۱۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ورق و کویل برنج ضخامت ۶ تا ۱۵ میلیمتر ضخامت ۰٫۳ تا ۵ […]
دی ۱۴, ۱۳۹۷

قیمت فلزات رنگین در هفته دوم دی ماه ۱۳۹۷(آزمایشی)

روز هفته تاریخ قیمت شنبه هشتم دی ماه ۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان یک شنبه نه دی ماه ۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان دو شنبه ده دی ماه ۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد و شصد تومان سه شنبه یازدهم دی ماه ۲۴۶۰ ریال معادل دو هزار و چهارصد […]