مقالات

انحلال مس از کانسنگ اکسیدی { قسمت دوم }

By اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷ No Comments
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...

آزمایش های مربوط به لیچینگ اسیدی 

عیارسنجی مس در آزمایش های لیچینگ در یک مخزن (راکتور) شیشه ای مجهز به سیستم همزنی مکانیکی انجام گرفت. سیستم گرمادهی و کنترل دما با دقت بسیار خوبی از طریق حمام آب گرم تأمین شد. در ورودی مخزن محل هایی برای اضافه کردن محلول و نمونه خوراک مورد نظر و همچنین محل نمونه برداری مناسب تعبیه شده بود.

هر آزمایش با مقدار ۵۰۰میلی لیتر محلول با غلظت های متغیری از آمونیاک و کربنات آمونیوم انجام گرفت. سرعت همزنی ۵۰۰دور بر دقیقه مورد استفاده قرار میگرفت، زیرا با توجه به تحقیقات انجام شده قبلی در سرعت های همزنی بالاتر از ۴۵۰دور بر دقیقه می توان تأثیر سرعت همزنی را نادیده گرفت.

همچنین دانه بندی های مختلف، نسبت های متغیری از جامد به مایع و نیز دماهای مختلف به طور کامل بررسی شد.

در هر آزمایش مقدار ۵ سی سی از محلول در زمان های مشخص از مخزن گرفته شد.

بعد از سانتریفیوژ، محلول به مقدار لازم برای عیارسنجی مس به روش جذب اتمی به آزمایشگاه فرستاده شد.

به منظور ثابت ماندن حجم محلول اولیه، بعد از هر مرحله نمونه برداری مقدار ۵ سیسی واکنش گر تازه به سرعت به مخزن اضافه شد.
چندین آزمایش برای بررسی لیچینگ با اسید سولفوریک در pHهای ثابت ۱/۳ ،۰/۸و ۱/۵بر روی ابعاد ۱۵۰- ، ۷۵+ میکرون به مدت ۲ساعت انجام گرفت.

نتایج نشان داد که بازیابی مس تحت این شرایط بیش از ۳۵درصد است و اسید سولفوریک به راحتی می تواند مس موجود در این کانسنگ را حل نماید.

اما علیرغم بازیابی بالا، به علت مصرف بالای اسید در این آزمایش ها ( ۵۰۰کیلوگرم اسید به ازای یک تن ماده معدنی) و همچنین تولید مقدار زیاد گاز دی اکسید کربن این روش برای استحصال مس از کانسنگ مناسب نیست.

یکی دیگر از مشکلات اساسی در این فرایند، جامد و محلول باقیمانده حاصل از لیچینگ بود که به شدت خاصیت ژله ای به خود می گرفت و فیلتراسیون آن غیرممکن میشد. بنابراین در این شرایط قسمت عمده مس را نمی توان از محلول و جامد باقیمانده جدا کرد.

به عبارتی بازیابی کل در سیستم لیچینگ با اسید برای کانسنگ مذکور بسیار پایین بود. همچنین آثار ناشی از تولید کف زیاد در دیواره های رآکتور به وضوح قابل مشاهده بود. بنابراین روش آمونیاکی مناسب برای این ماده پیشنهاد شد و ادامه آزمایش ها با محلول آمونیاکی انجام گرفت.

مطالعه قسمت اول مقاله

مطالعه قسمت سوم مقاله

مطالعه قسمت چهارم مقاله